TOIMINTAMMEToimintalupauksenamme on tuottaa laadukasta perhekotipalvelua tarjoten sijoitetuille lapsille pysyvä, turvallinen ja innostava kasvuympäristö, joka tukee yksilön kasvua ja kehitystä. Tuemme osaltamme myös lasten ja heidän läheistensä välisiä suhteita. Hyvällä yhteistyöllä mahdollistamme tapaamiset kotiharjoitteluissa ja muissa tapaamisissa.

Olemme tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Dokumentoimme lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet Nappula-järjestelmään.

Sosiaalipedagogisesti orientoituvana perhekotina tuemme lapsen osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yksilöllisiä vahvuuksia. Koemme tärkeänä, että lapset saavat kasvaa turvallisessa, välittävässä ja osallistavassa perheyhteisössä. Tavoitteenamme on saattaa lasta kohti yhteiskunnallista osallisuutta.

 

            

YHTEISÖLLISYYS – TOIMINNALLISUUS – ELÄMYKSELLISYYS