TOIMINTAMME

Toimintalupauksenamme on tuottaa laadukasta perhekotipalvelua tarjoten sijoitetuille lapsille pysyvä, turvallinen ja innostava kasvuympäristö, joka tukee yksilön kasvua ja kehitystä. Tuemme osaltamme myös lasten ja heidän omien vanhempiensa välisiä suhteita.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintamme on tavoitteellista ja perhekodissamme jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen osallistava hoito- ja kasvatussuunnitelma. Dokumentoimme lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet Nappula-järjestelmään.

Sosiaalipedagogisesti orientoituvana perhekotina tuemme lapsen osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yksilöllisiä vahvuuksia. Koemme tärkeänä, että lapset saavat kasvaa turvallisessa, välittävässä ja osallistavassa perheyhteisössä. 

 

Lataa tästä Perhekoti Alkutaival Oy:n esite A4 [pdf]

YHTEISÖLLISYYS – TOIMINNALLISUUS – ELÄMYKSELLISYYS